Seleccionar página

20 STADSWONINGEN IN TWEE BLOKKEN

Delft 2009. Prijsvraag CasaNova 2009
A. Egido

Vooral in binnenstedelijke gebieden is de ruimte voor nieuwbouw schaars. Bestaande bouw is niet altijd even geschikt voor het vestigen van een gezin en is vaak voor jonge gezinnen financieel niet haalbaar. Delft kent een jonge bevolkingsopbouw en is weinig vergrijsd. Meer dan de helft van de huishoudens is alleenstaand en het aandeel gezinnen is met minder dan een kwart beperkt te noemen. Het is een stad waaruit de gezinnen wegtrekken en zich veelal vestigen in de naastgelegen vinex-wijken in Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Rotterdam. De locatie bevindt zich aan de rand van het centrum van de stad Delft op de hoek van het kruispunt van de centrumring (Stalpaert van der Wieleweg) en de toegangsweg tot de binnenstad (Koepoortbrug en Nieuwe Langendijk). De Koepoortbrug en de Oostbrug vormen de oostelijke toegangspoorten tot de historische binnenstad met de Grote Markt op loopafstand. Naar oostelijke richting vormt de Maria Duystlaan via de van Lodensteyn straat de directe verbinding met het recreatiegebied Delftse Hout. Tegenover de locatie wordt momenteel het Koepoorthotel gerealiseerd dat met een hoogte van 31 meter het kruispunt van de binnenstadsentree en de centrumring markeert.